Side 2 av 2

Vis din støtte

Bruk kommentarfeltet!

Hjelp oss

Dette er en krevende sak som ikke er forenlig med full jobb. Her kan du gi en gave til den videre oppfølgning.

Om Limbogate og tillit

I mange land blåser folk i regler fordi de ikke stoler på myndighetene eller hverandre. Slik er ikke vi!