Side 2 av 3

Mistankene styrkes

Det har lenge foreligget alvorlige mistanker om at skattedirektoratets initiativ 13. januar 2011 inneholdt et motiv om å skjule den feil innkrevde trygdeavgift på (noen?) hundre millioner fra…

Gode nyheter fra skatt, 495.000 pluss renter for vår første klient

Men UDI trenerer. Ansvaret for hemmeligholdet av den sentrale informasjon ofrene i saken plikter å opplyse skatteetaten om ligger hos UDI. Vi vil flytte saken ut av UDIs hender så snart som mulig. Siste purring er sendt.

Justice delayed is justice denied

Vårt Land desember 2019: «79 papirløse som kan være rammet av skattetabbe har måttet vente i åtte måneder på svar. Nå vil Skattedirektoratet se på sakene deres.»
Mars 2023: Nå er det gått 47 måneder, fortsatt uten svar.

Tilbakebetaling

Hvis du vet om en feil må du informere om den. Slik at du kan få pengene dine tilbake, og hjelpe andre.

Trygdeavgiftsfeilen

Flere hundre millioner fordelt på flere tusen mennesker. Les om feilen, omfanget, når myndighetene ble kjent med den og hva som er gjort for å skjule den.

Rapporteringsplikten

Statsansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan
påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Spør oss.

Vis din støtte

Bruk kommentarfeltet!

Hjelp oss

Dette er en krevende sak som ikke er forenlig med full jobb. Her kan du gi en gave til den videre oppfølgning.

Om Limbogate og tillit

I mange land blåser folk i regler fordi de ikke stoler på myndighetene eller hverandre. Slik er ikke vi!