Skriv spørsmålet ditt i kommentarfeltet under. Skriv navnet «Anonym» hvis du ikke vil bruke ditt eget navn.

Q: Jeg har ikke alle papirene som er så gamle hva gjør jeg?
A: Du sender bare signert fullmaktskjema til post@limbogate.no, så innhenter vi de nødvendige papirene for deg.

Q: I don’t live in Norway anymore? (Jeg bor ikke i Norge lengre?)
A: That’s OK. The money are yours anyway. (Det er OK. Pengene er dine likevel.)

Q: Hvor lang tid tar det?
A: Vi jobber frivillig en dag i uken, og vil prøve å behandle sakene fortløpende. Hvis ikke du har hørt fra oss innen 14 dager sender du en purring til post@limbogate.no.
Vi lager en Onedrive filmappe for alle papirene dine i saken, og sender deg lenke og passord til denne. Slik at du selv kan følge med på fremdriften ved å se i denne mappen. Her kan du også ta kopi av de dokumentene du vil og spare dem.
Det vil ta noen uker, kanskje noen måneder, før vi har fått innhentet alle de nødvendige papirene for deg.
Det er usikkert hvor lang tid det vil ta før vi får endelig svar.

Q: Jeg registrerte meg også på et skjema på internett i 2018. Hva skjer?
A: Skatteetaten har mottatt listen men ikke fulgt den opp. Det vil ikke skje noe mer med den registreringen nå. Men vi oppfordrer deg til å sende oss en fullmakt, slik at vi kan prøve på nytt.

Q: Jeg har mye gjeld, og statens innkrevingssentral vil sikkert ta pengene likevel om jeg får dem utbetalt.
A: Vi ønsker at du likevel sender oss en fullmakt, slik at vi kan prøve. Det vil være nyttig for deg om gjelden kan bli redusert eller nedbetalt. Det kan også være at gjelden din kunne vært unngått eller nedbetalt tidligere om skatteetaten hadde informert deg om feilen i 2011, og vi vil vurdere om det kan gi grunn for ytterligere reduksjon av gjeld eller erstatning. Og det hjelper kanskje andre om vi får oversikt over hvor stor feilen er. Håpet er at det kan utløse et amnesti for dem som lever som ureturnerbare i Norge nå.