Skatteetaten plikter å informere deg om feilen og å veilede deg om hva du skal gjøre for å rette den. Hvis du ennå ikke har fått pengene dine tilbakebetalt og du heller ikke har fått den nødvendige informasjon og veiledning fra skatteetaten, vil vi prøve hjelpe deg.

Du har også et ansvar for å informere hvis du vet om feil, samt å be om veiledning hvis det er noe du ikke forstår.

VI HJELPER DEG GRATIS

Fyll ut fullmaktskjemaet, og send med epost til post@limbogate.no. Så vil vi etterpå prøve å gjøre resten av jobben for deg så langt ressursene våre strekker.

Dersom UDI har informert deg om at tidligere fullmakt er underkjent løser du problemet enklest ved å sende dette nye fullmaktsskjemaet. Vi aksepterer ikke at du bruker UDIs fullmaktsskjema, fordi vi ikke har nok ressurser til å kunne representere deg i utlendingssak. En fullmakt i utlendningssak vil også kunne skape problemer og merarbeid for de advokater/rettshjelpere som allerede er og fortsatt skal være dine fullmektigede i utlendingssak. Dessuten er den ikke vid nok til å dekke vårt ganske omfattende informasjonsbehov fra både UDI og andre organer.

Det nye skjemaet har også en side 2 som kan brukes av dem som ikke besitter gyldige ID-dokument. Videre dekker den behovet for å oppgi det kontonummer/IBAN-nummer du ønsker pengene skal utbetales til.

Når vi har mottatt fullmakten vil vi starte arbeidet med å innhente informasjon for å kreve lempning, søke medlemskap i folketrygden og med å sikre utbetalinger fra private forsikringsselskap og pensjonsordninger. Du får en bekreftelse fra oss innen 14 dager. De ulike instanser vil kontakte deg direkte dersom de finner mangler eller har spørsmål til fullmakten eller de vedlagte ID-dokumenter.

OM FULLMAKTENE

UDI har en strengere praksis for innsynssaker enn forvaltningen forøvrig, og godkjenner ikke fullmakter basert på signatur men krever «kopi av godkjent ID-dokument». Dette kan være.
1. Kopi av ditt nåværende pass, siden som har din signatur og bilde
2. Kopi av annen offentlig ID, så som førerkort med bilde, eller nasjonalt ID-kort

Har du ikke godkjent ID-dokument?

UDI ber om at flest mulig av følgende punkter foretas, slik at UDI kan foreta en helhetsvurdering:
1. Kopi av asylsøkerbeviset fra Norge (plastkort med bilde og DUF nummer)
2. Bilde av deg selv (ansiktet ditt) sammen med den signerte fullmakten. Pass på at teksten på fullmakten er lesbar på bildet.
3. Signatur fra to myndige personer om at du ønsker gi fullmakt.
4. Fingeravtrykk. Bruk en stempelpute.
4. Bekreftelse fra politi etter ID-sjekk ved oppmøte der. UDI plikter veilede deg om rutinene for timebestilling og hvilket signert dokument du skal be om som bekreftelse på ID-kontrollen. udi@udi.no
5. Bekreftelse fra ambassade eller utenriksstasjon etter ID-sjekk ved oppmøte der. UDI plikter veilede deg om timebestilling og hvilket signert dokument du skal be om som bekreftelse på ID-kontrollen. udi@udi.no
6. Telefonsamtale med UDI der de avklarer din identitet ved å stille deg personlige spørsmål. UDI plikter veilede deg om telefonnummer, åpningstid, hvilke tastevalg du skal foreta for å komme til rett saksbehandler. udi@udi.no

Dersom UDI finner mangler med fullmakten plikter de kontakte deg direkte og sikre at du får den nødvendige veiledning for å gi oss en gyldig fullmakt. Dersom du ikke har hørt noe fra UDI innen 3 uker skal alt være OK.

Vær tålmodig

Vi ber deg vente tålmodig. I juni 2023 beklaget UDI den lange saksbehandlingstiden og lovet å prioritere innsynssakene fra Limbogate. UDI bekreftet at alle de innsendte fullmakter generelt var godkjente og beklaget de tidligere signaler som var gitt om det motsatte. UDI lovet at dersom det mot formodning senere skulle bli avdekket mangler med enkelte av fullmaktene, ville det bli kommunisert fortløpende. Det er fullmaktsgiver som er rett adressat for slik informasjon/veiledning, men UDI lovet at også Plog2 AS skulle få kopi. Sivilombudet forklarte oss at UDI hadde forsikret at de fleste saker skulle være besvart innen september 2023. Status er likevel at vi i januar 2024 ikke har fått endelig og fullstendig svar i mer enn en noen helt få saker. I de sakene vi har fått litt delvis innsyn har vi fortløpende ettersendt mottatt dokumentasjon fra UDI videre til skatt. Dessverre bruker også skatteetaten mye tid.

ÅPENHET

  • Vi forbeholder oss retten til å dele ditt navn og kontaktinfo med journalister.
  • Alle journalister er bundet av Vær Varsom – plakaten. Du trenger ikke være redd for at de skal skrive noe om deg uten å ha spurt deg om lov først.
  • Hvis noen journalister kontakter deg etterpå, håper jeg du vil snakke med dem, slik at mange får vite om uretten. Du kan også si at journalisten må anonymisere deg før du snakker med ham. Slik frifagbevegelse.no gjorde i den første saken.
  • Vi vil ikke dele kontaktinfo på internett eller med uvedkommende.
  • Vi vil ikke dele noen informasjon om økonomi, helse, rulleblad, asylsak, jobb, økonomi, pensjon, trygd, familie eller andre sensitive opplysninger med uvedkommende.

ØNSKER DU PRØVE SELV UTEN VÅR HJELP

UDI sin epostadresse er udi@udi.no. Sett gjerne også post@limbogate.no på kopi eller blindkopi (cc or bcc).

Du kan også kontakte UDI på andre måter. Erfaringen er at det er vanskelig å få kontakt med rett saksbehandler. Får du problemer med å oppnå kontakt, har UDI oppgitt saksbehandler Sara Michelle Wiik for alle Limbogate-sakene, telefon +47 98015193 og epost smwi@udi.no.

Hvis du ikke vil ha vår gratis hjelp, anbefaler vi deg likevel å følge den prosess vi selv følger: