Vi har visst at omfanget av trygdeavgiftsfeilen utgjør flere hundre millioner. Nå sier prognosene 300-400 millioner, basert på opplysninger Vårt land har innhentet fra skattedirektoratet. Vi vet at feilen totalt omfatter omkring 3000 skattytere. Med våre snart 200 fullmakter antar vi utløse den begrensede sum av 20 millioner i prosjektet Limbogate. Tallene er ikke inkludert renter.

I tillegg kommer følgende feil som vi i Limbogate vil legge mye arbeid i å rette i årene framover:

  • Forsinkelsesrenter fra det tidspunkt skatteetaten var kjent med feilen men valgte fortie den
  • 50% lønnstyveri
  • Medlemskap i folketrygden for de perioder der arbeidet var lovlig
  • Private pensjonavtaler med eksempelvis Storebrand, DnB Liv og andre
  • Ansvarliggjøring av de som står bak uretten og ikke viser vilje til å rette feilene

Stortinget har bestemt at skatteetaten av eget tiltak skal vurdere skattyternes behov for veiledning (skatteforvaltningsloven § 5-1 (1)), Finansministerens svar til Stortinget om at den nødvendige veiledning skal være gitt overstyrer ikke veiledningsplikten Stortinget har pålagt skatteetaten i lovs form.

Det er den virkelige skandalen. At skattedirektør Nina Schanke Funnemark, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre fortsatt i 2024 lovstridig velger å fortie feilene uten å informere ofrene. Og på den måten undergraver tillitsamfunnet.