Det har lenge foreligget alvorlige mistanker om at skattedirektoratets initiativ 13. januar 2011 inneholdt et motiv om å skjule den feil innkrevde trygdeavgift på (noen?) hundre millioner fra 3000 skattytere.

Nye opplysninger fra skatteetaten bidrar til å styrke mistankene. Inndragningen av skattekort førte til at trygdeavgiftsfeilen ble skjult i mange år, men aller verst var den humanitære katastrofe for ofrene. De ble satt i desperate situasjoner. Mange endte i passivitet, andre som ofre for haiene på det svarte arbeidsmarkedet. Den innvandringsrgulerende effekt uteble. Samtidig introduserte myndighetene en ny feil med 50% skattetrekk uten påfølgende skatteoppgjør. Den direkte konsekvensen ser vi av skatteetatens egne tall – et hopp på 30 millioner kroner årlig i herreløse penger som tilfaller statskassen.

Finansminister Vedum hevder at det ikke var noen sammenheng mellom trygdeavgiftsfeilen og endringen i skattekortpraksis. Det er helt åpenbart at sammenhengen finnes. Uten endringen i skattekortpraksis ville trygdavgiftsfeilen blitt avdekket mye tidligere. De nye tallene over statens «herreløse fortjeneste» viser en klar sammenheng mellom skattekortnekten og den nye praksisen med lønnstyveri på 50 % (tilsvarende ca. 30 millioner årlig). Saken er godt belyst, eksempelvis av NRK 10. januar 2018. Men det synes ikke være noen voksne hjemme hos myndighetene som makter informere ofrene for å rydde opp i uretten.

Skattetrekket fra Plog AS på 50 % fra de ansatte er blant disse «herreløse» pengene. «Herreløse» er grovt misvisende da Plog AS gav grundig opplysning om navn, adresse, kontaktinfo og DUF-numre. Jeg vil snart legge ut ny og sjokkerende informasjon om hvor langt myndighetene har strukket seg for å skjule feilene overfor ofrene gjennom mange år.