Hvis du vil støtte denne saken, så har du følgende muligheter:

Gi en gave til Plog2 AS som ønsker ansette en person 20% for å følge opp det administrative.
Kontonummer 3209 40 94878

Gi en gave til Arne Viste som gjennom flere år har jobbet redusert for å ha tid til å forberede denne saken. Og som i tillegg er straffedømt for det, for så å se Plog AS bli slått konkurs.
Kontonummer 9710 61 17725
Vipps 4795 4763