SKATTEDIREKTORATET BEKLAGER SOMMEL

79 papirløse som kan være rammet av skattetabbe har måttet vente i åtte måneder på svar. Nå vil Skattedirektoratet se på sakene deres.

Vårt Land, 4. desember 2019

Spørsmålet om når myndighetene ble oppmerksomme på feilen er fortsatt ubesvart. På samme måte som NAV-rapporten fra 2014 var høyst relevant informasjon for offentligheten og ofrene etter NAV-skandalen, er informasjon om tidspunktet for myndighetenes kjennskap relevant i Limbogate-skandalen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum unnlater likevel å svare på spørsmålet fra Stortinget om feilen var kjent i 2010, altså ved forberedelsen til skattekortnekten.

Så langt har verken Skatt, NAV eller UDI vært villige til å søke fram og oversende relevante dokumenter. Før vi benytter sivilombud/rettsvesen, har vi ansvarliggjort departementene og statsministerens kontor.

Parallellt har vi startet innhentingen av dokumentjournalene for å starte det arbeidskrevende prosjektet med å lete selv. Nåla i høystakken lar seg finne til slutt.

Noen eksempler på justice denied:

Yemane Teferi betalte urettmessig sin trygdeavgift, men døde 8. januar 2016 uten informasjon om feilen.

Hussein Abdollahi døde 5. august 2020 uten informasjon om feilen.

Avdøde fra Bergen som hadde arbeidet og betalt trygdeavgift til Norge for deretter ulovlig å bli nektet helsehjelp, døde i 2021 uten informasjon om feilen. Vedkommende var ikke asylsøker, men tilhører en annen gruppe som er offer for den samme feilen.

Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,

Straffeloven §372 bokstav b

Wikipedia om justice denied:

https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_delayed_is_justice_denied

The sword comes into the world, because of justice delayed and justice denied…

Pirkei Avot, jødisk skriftsamling fra tidlig middelalder

To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice.

Magna Carta, artikkel 40, fra år 1215

Swift justice is the sweetest.

Francis Bacon, 1617

To delay Justice is Injustice.

William Penn, 17.de århundre

Justice delayed is justice denied

William Ewart Gladstone, 1868

Justice too long delayed is justice denied

MArthin Luther King jr., 1963