2011

Etter at skatteetaten i hemmelighet slettet omkring 3000 skattytere fra skattemanntallet i 2011 uten å informere dem om endringen, tok Plog AS opp spørsmålet i 2017 så snart det var klart i straffesak 13964266 at flertallet av slike arbeidsforhold ikke var straffbare. Til tross for den dokumenterte lovligheten viste det seg at de Plog-ansatte likevel ikke fikk skatteoppgjørene for 2015 og 2016. Plog AS hadde rapportert lønn og skattetrekk og betalt inn 50% av lønna til skatteetaten. Vi hadde også hjulpet den første ansatte med å levere signert skattemelding. Skatteetaten valgte likevel beholde 50% av lønna, og sitter fortsatt på pengene slik de også gjør det med omkring 30 millioner årlig innkrevde beløp fra uvitende ofre. Jeg utfordret skatteoppkrever Geir Tørring på denne praksis, hvorpå han informerte om at pengene ikke kunne tilbakebetales til skattyterne, men måtte føres på skatteetatens konto for «herreløse penger».

2017

Skattedirektoratet lovet senere informere skattyterne, slik det fremgår av dette oppsiktsvekkende lydopptaket. Plog AS har siden den tid bedt de ansatte avvente denne lovede veiledning før de foretar seg noe, slik at de vet hva som står i den. Kildeskatt med direkte skattetrekk uten påfølgende skatteoppgjør er helt vanlig i utlendingssaker, og det er generelt vanskelig å navigere i reglene for menigmann. Ikke bare for asylsøkerne, men også for meg som er norsk med universitetsutdannelse. Det viser seg i ettertid at denne lovede veiledning bare var villedning for å «roe ned» arbeidsgiver. Ingen av skattyterne har 5 år senere fått det lovede brev. Siv Jensen var finansminister. Kanskje det var hun som ikke ville at feilene skulle blir rettet når hun ble forelagt dette hemmelige brevet???

2023

For å rette disse feilene og sikre at skattyterne får sine rettmessige skatteoppgjør trenger vi innsyn i spesielt A-meldingene fra arbeidsgiver. Skatteetaten har siden januar 2023 valgt å hemmeligholde disse opplysninger, kanskje nettopp av den grunn at innsynet vil kunne avsløre noe som minner svært om et kriminelt lønnstyveri.

I de siste måneder har vi pushet saksbehandler i skatteetaten i alle kanaler, eposter, telefoner, SMS-er og videomøter. Denne uken ble det klart at han ikke jobber konstruktivt med å fremskaffe opplysningene, men synes mest opptatt med å trenere. Det har utløst et behov for en siste purring i hver enkelt sak, før hemmeligholdet overføres til egnet organ. Bildet viser disse 180 purringene før de sendes, tilsammen 720 sider og 3,5 kilo. Saksbehandler viser liten respekt for effektivitetskravet som følger av statens etiske retningslinjer når han fortsatt bare trenerer uten å gi innsyn og uten vilje til å gjøre
avklaringer om hvorfor.

Veien framover

Sannsynligheten er stor for at rettferdighet her må gjenopprettes gjennom straffeprosesser og erstatningsprosesser. Dette fordi saksbehandler omsider har opplyst om en absolutt frist på 10 år for å rette disse feil, en frist som for mange allerede er utløpt grunnet skatteetatens egne strategier om hemmelighold av slettingen fra skattemanntallet (2011), villedningen (2017) og nå også langvarige hemmelighold av A-meldinger (2023). Men et avklaringsmøte med skatteetaten slik de tilbyr er nok på sin plass.