Tilbakebetaling

Hvis du vet om en feil må du informere om den. Slik at du kan få pengene dine tilbake, og hjelpe andre.

Trygdeavgiftsfeilen

Flere hundre millioner fordelt på flere tusen mennesker. Les om feilen, omfanget, når myndighetene ble kjent med den og hva som er gjort for å skjule den.

Sammendrag og tidslinje

Feilen var godt kjent i januar 2010!

UDI og ikke-sporbar kriminalisering

Bakgrunnen for det dokumentbaserte tilsynet er et manglende referat fra et direktørmøte holdt 19.2.2003. Dette direktørmøtet fastsatte vesentlige endringer i UDIs praksis: Avviste asylsøkere skulle ikke lenger få arbeidstillatelse.

Vi ansetter

Limbogate søker frivillige!

Fullmakter

Gode nyheter!
I tillegg til lempning av trygdavgiftsfeil i mangemillionersklassen, ligger det nå an til også å:
* Utløse forsinkelsesrenter fordi myndighetene har visst om feilen men fortiet den
* Bli medlemmer i folketrygden og utløse pensjonsrettigheter fra Norge
* Utløse pensjonsutbetalinger fra private pensjonsordninger
* Ordne opp i lønnstyveriet med 50% skattetrekk uten skatteoppgjør

Vi trenger nå ny fullmakt fra deg for å følge opp disse punktene!

Hvorfor ikke et amnesti? Norge trenger flere hender!

Rettsusikkerheten

Alarmerende tall som bare blir verre og verre…

«Elendig framdrift» blir til «Endelig litt framdrift»

Tålmodighet er en dyd!
3 lempningsvedtak er påklaget
26 saker ligger hos skatt
33 nye saker er sendt til Stavanger for manuelt papirinnsyn
86 saker er ikke besvart av UDI
3000 saker forties
– status 22. okt. 2023

Flere gode nyheter

5 skattytere har nå fått mer enn halvannen million, altså i overkant av 300.000 hver. I tillegg kommer rentene.

Mistankene styrkes

Det har lenge foreligget alvorlige mistanker om at skattedirektoratets initiativ 13. januar 2011 inneholdt et motiv om å skjule den feil innkrevde trygdeavgift på (noen?) hundre millioner fra…

Gode nyheter fra skatt, 495.000 pluss renter for vår første klient

Men UDI trenerer. Ansvaret for hemmeligholdet av den sentrale informasjon ofrene i saken plikter å opplyse skatteetaten om ligger hos UDI. Vi vil flytte saken ut av UDIs hender så snart som mulig. Siste purring er sendt.

Justice delayed is justice denied

Vårt Land desember 2019: «79 papirløse som kan være rammet av skattetabbe har måttet vente i åtte måneder på svar. Nå vil Skattedirektoratet se på sakene deres.»
Mars 2023: Nå er det gått 47 måneder, fortsatt uten svar.