Tilbakebetaling

Hvis du vet om en feil må du informere om den. Slik at du kan få pengene dine tilbake, og hjelpe andre.

Trygdeavgiftsfeilen

Flere hundre millioner fordelt på flere tusen mennesker. Les om feilen, omfanget, når myndighetene ble kjent med den og hva som er gjort for å skjule den.

Rapporteringsplikten

Statsansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan
påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade

Spørsmål til myndighetene

Nye spørsmål som kan hjelpe myndighetene avkrefte alvorlige mistanker.

Status lønnstyveriet på 50%

2011 Etter at skatteetaten i hemmelighet slettet omkring 3000 skattytere fra skattemanntallet i 2011 uten å informere dem om endringen, tok Plog AS opp spørsmålet i 2017 så…

Skandalen: Fortielse av 350 mill. pluss!

Det er den virkelige skandalen. At de ansvarlige fortsatt i 2024 lovstridig velger å fortie feilene uten å informere ofrene. Og på den måten ødelegger det tillitssamfunnet som vår velferd bygger på.

Sammendrag og tidslinje

Feilen var godt kjent i januar 2010!

UDI og ikke-sporbar kriminalisering

Bakgrunnen for det dokumentbaserte tilsynet er et manglende referat fra et direktørmøte holdt 19.2.2003. Dette direktørmøtet fastsatte vesentlige endringer i UDIs praksis: Avviste asylsøkere skulle ikke lenger få arbeidstillatelse.

Vi ansetter

Limbogate søker frivillige!

Fullmakter

Gode nyheter!
I tillegg til lempning av trygdavgiftsfeil i mangemillionersklassen, ligger det nå an til også å:
* Utløse forsinkelsesrenter fordi myndighetene har visst om feilen men fortiet den
* Bli medlemmer i folketrygden og utløse pensjonsrettigheter fra Norge
* Utløse pensjonsutbetalinger fra private pensjonsordninger
* Ordne opp i lønnstyveriet med 50% skattetrekk uten skatteoppgjør

Vi trenger nå ny fullmakt fra deg for å følge opp disse punktene!

Hvorfor ikke et amnesti? Norge trenger flere hender!

Rettsusikkerheten

Alarmerende tall som bare blir verre og verre…

«Elendig framdrift» blir til «Endelig litt framdrift»

Tålmodighet er en dyd!
3 lempningsvedtak er påklaget
26 saker ligger hos skatt
33 nye saker er sendt til Stavanger for manuelt papirinnsyn
86 saker er ikke besvart av UDI
3000 saker forties
– status 22. okt. 2023

Flere gode nyheter

5 skattytere har nå fått mer enn halvannen million, altså i overkant av 300.000 hver. I tillegg kommer rentene.