Med Limbogate ønsker vi å styrke tillitssamfunnet.

  • Assistere skatteetaten med samfunnsoppdraget deres
  • Ansvarliggjøre dem som gjør urett
  • Gjenopprette tilliten til myndighetene

I mange land blåser folk i regler fordi de ikke stoler på myndighetene eller hverandre. Slik er ikke vi!

Statsministerens nyttårstale 2022

Vår suksess som tillitssamfunn avhenger ikke av at vi er feilfrie. Men den avhenger av at vi avdekker og tar ansvar for feilene, retter dem og lærer av dem. Verken NAV-skandalen eller forrige års justismord og politiskandaler har ødelagt tilliten til myndighetene og det norske systemet, selv om noen enkeltpersoner har mistet tilliten. Skandalene og justismordene er beviser på at i Norge fungerer systemet slik at sannheten ofte kommer fram, også når maktmennesker har gjort feil og sannheten er ubehagelig for dem. Skandaler bygger tillit til systemet.

Vi har organisert oss med mange kontrollmekanismer for å styrke tilliten i Norge. Vi har både klageorganer, domstoler, ombudsmenn og en uavhengig presse. Vi har åpenhet og sporbarhet i forvaltningen. Demokratiet må brukes!

Kontrollmekanismene koster. Er det en kostnad eller en investering i tillit?

I mange land kommer aldri ubehagelige sannheter fram i lyset. Har du penger og makt slipper du unna med det meste. Da forvitrer også tilliten i samfunnet.

Slik er heldigvis ikke vi. Når vi har gjort feil tar vi ansvar og gjør opp for oss!

Denne saken vil bli det neste bevis på at vi i Norge kan være stolte av å være ærlige og redelige og ikke tillater uretten å vokse!