Gode nyheter om sakens omfattende omfang og de pengene og rettighetene som nå kan utløses, gjør at vi trenger flere hoder og hender til arbeidet vårt i Limbogate.

Kontakt Arne Viste på arne.viste@lyse.net eller på +47 47954763 hvis dette kan være noe for deg.

Vi tilbyr:

Null kroner i lønn
Ingen gunstige velferds- eller pensjonsordninger
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
Et dynamisk arbeidsmiljø med kjekke kolleger
Oppfølging og veiledning og tilrettelegging
Heder og ære hvis vi lykkes

Arbeidsoppgavene våre er:

Skrive og følge opp innsynsbegjæringer
Lete etter informasjon i en stor mengde dokumenter
Følge opp kontakten med asylsøkere, mange av dem bor i utlandet
Bistå med krav om lempning av trygdeavgift, krav om håndtering av skattemelding og skatteoppgjør, krav om forsinkelsesrenter, rette feil i folkeregisteret inkludert registrering av flyttemeldinger, søknad om medlemskap i folketrygden, krav om pensjon fra folketrygden samt også enkel kontakt med private finansselskaper om pensjon og forsikring.
Skrive leserinnlegg
Snakke med journalister og politikere

Vi håper du:

Kan bidra med en (eller flere) av arbeidsoppgavene
Kan bidra en dag i uken eller mer. Arbeidstid velger du selv.
Leser og skriver godt norsk
Har tilgang på PC, behersker epost og har tilgang til Altinn
Brenner for rettferdighet

Målet

I tillegg til å rette pengefeil og ytelsesfeil, har våre innledende graverunder avdekket store mangler med sporbarheten av myndighetenes disposisjoner. Ved å lete litt grundigere håper vi avdekke at feilen med innbetaling av trygdeavgift uten påfølgende trygderettigheter var kjent før skattekortnekten i 2011. Konsekvensen av at UDI og justisdepartementet hemmeligholder UDI sine journalposter som gir treff på søkeordet «trygd» er at vi må lete både bredere og dypere i dokumentasjonen for våre 150 klienter. Det blir litt som å lete etter nåla i høystakken. Men jeg er ganske overbevist om at vi kommer til å finne noe.