I dag har vi fått brev om tilbakebetaling for to nye klienter. En som bor i Norge fikk 296.744 kroner pluss renter, mens en som bor i Canada fikk 191.420 kroner pluss renter.

For alle 5 lempningene vi er kjent med, hvorav 3 har satt fram krav via Limbogate, er det nå vedtatt utbetaling av 1.507.382 kroner pluss renter, altså i overkant av 300.000 per skattyter. Kurven i presentasjonen viser hvilke år feilene stammer fra for disse 5.

Med 150 klienter hos Limbogate og hvis vi regner et gjennomsnitt på 200.000 for disse, blir prognosen 30 millioner.

Men vi vet at det er totalt omkring 3.000 ofre i denne skandalen, hvorav flertallet lever i uvitenhet grunnet skatteetatens fortielser siden de innrømmet feilen første gang i desember 2016.

Norge er et tillitssamfunn. Vår felles forventning er at ikke de ansvarlige beveger seg i gråsonen av straffelovens bedrageribestemmelser ved fortsatt å unnlate å informere ofrene om feilen.

Den trege saksbehandlingen skyldes nå UDI som fortsatt ikke har klart å besvare innsynsbegjæringene. Ett halvt år med purringer, og en serie saksbehandlere som har lagt seg flate hos UDI førte ikke fram. Vi forventer mer framdrift nå snart etter hvert som vi overlater sakene til sivilombudet.