De ansatte og frivillige i Plog2 AS som får innsyn i dine personopplysninger relatert Limbogate er begrenset til:

Arne Viste, daglig leder, arbeider frivillig fra januar 2023
Mette Lorentzen, ansatt 20 % fra januar 2023

Alle er underlagt taushetsplikt, og vil ikke dele din personinformasjon med uvedkommende. Taushetserklæringene vi benytter er utarbeidet av datatilsynet.

Begrensninger i taushetsplikten

Personopplysninger vil kunne deles med norske offentlige myndigheter som også er underlagt taushetsplikt. Men bare ved behov, vi deler ikke med myndigheter som er saken uvedkommende.

Vi forbeholder oss retten til å dele kontaktinformasjon for våre klienter med personer som er bundet av Vær-varsom plakaten. Vi deler i slike tilfeller aldri personsensitive opplysninger.