Kategori: UDI

UDI og ikke-sporbar kriminalisering

Bakgrunnen for det dokumentbaserte tilsynet er et manglende referat fra et direktørmøte holdt 19.2.2003. Dette direktørmøtet fastsatte vesentlige endringer i UDIs praksis: Avviste asylsøkere skulle ikke lenger få arbeidstillatelse.

«Elendig framdrift» blir til «Endelig litt framdrift»

Tålmodighet er en dyd!
3 lempningsvedtak er påklaget
26 saker ligger hos skatt
33 nye saker er sendt til Stavanger for manuelt papirinnsyn
86 saker er ikke besvart av UDI
3000 saker forties
– status 22. okt. 2023