Kategori: UDI

«Elendig framdrift» blir til «Endelig litt framdrift»

Tålmodighet er en dyd!
3 lempningsvedtak er påklaget
26 saker ligger hos skatt
33 nye saker er sendt til Stavanger for manuelt papirinnsyn
86 saker er ikke besvart av UDI
3000 saker forties
– status 22. okt. 2023